DOKUMENTY IV / DOCUMENTS IV

pro nezávislé horkovzdušné topení / for an air heater  BREEZE IV, WIND IV, ATESO ALFA

Servis / Service 

 1. Servisní kniha / Service book
 2. Chybová hlášení / Error codes
 3. Diagnostický SW / Diagnostic SW
 4. Výkres kabeláže / Drawing wiring
 5. Technická specifikace BREEZE IV / Technical specification BREEZE IV
 6. Technická specifikace WIND IV / Technical specification WIND IV
 7. Technická specifikace ATESO ALFA / Technical specification ATESO ALFA
 8. Rozpad topení ATESO ALFA (CZ) / Decomposition of heater ATESO ALFA (EN) / 
 9. Decomposition of heater ATESO ALFA (RU)
 10. Rozpad topení BREEZE IV (CZ) / Decomposition of heater BREEZE IV (EN) / 
 11. Decomposition of heater BREEZE IV (RU)
 12. Rozpad topení WIND IV (CZ)Decomposition of heater WIND IV (EN) / 
 13. Decomposition of heater WIND IV (RU)

Návody / Manuals

 1. Návod pro nezávislá topení IV/ALFA (verze5)/ Operating instruction for an air heater IV/ALFA (version5)

Osvědčení o udělení homologace / Communication concerning approval  granted 

 1. 122R-007777 BREEZE IV
 2. 122R-007778 WIND IV
 3. 122R-008223 ATESO_ALFA
 4. 10R-04 7627 BREEZE IV WIND IV ATESO ALFA EMC

 

Servisní SW Linbus Monitor / Service SW Linbus Monitor

 1. Linbus Monitor  (LBM)
 2.   Německý jazyk pro LBM / German language for LBM    ...  soubor rozbalit a umístit do složky/ file unzip and put in folder ...\LIN_Monitor\languages\ 

 

Tabulky prametrů BREEZE IV WIND IV/ Parameter tables BREEZE IV WIND IV 

 1. pro FW 3.28 / for  FW 3.28   ... tabulky parametrů pro verzi FW 3.28 / parameter tables for FW version 3.28
 2. pro FW 3.35, 3.36 / for FW 3.35, 3.36   ... tabulky parametrů pro verzi FW 3.35 a 3.36 / parameter tables for FW version 3.35 and 3.36

verzi FW zjistíte pomocí LBM, tabulky určené pro FW 3.35 a 3.36 nelze použít pro verzi FW 3.28 a naopak / FW version, see the LBM, tables designed for FW 3.35 and 3.36 can not be used for firmware version 3.28 and vice versa 

Tabulky prametrů ATESO ALFA/ Parameter tables ATESO ALFA

 1. pr o FW X.XX a výrobní číslo topení G200001-G200012 / for FW X.XX and serial number heater G200001-G200012  
 2. pro FW X.XX a výrobní číslo topení G200013-G2000XX / for FW X.XX and serial number heater G200013-G200XX
Propagace / Promotion
 
 1. Propagační leták nezávislá topení CZ-AN / Promotional flyer airheaters CZ-AN