FAQ_1

Jak přepnout časový režim z 12h na 24h u spínacích hodin III?
How to switch the time mode from 12h to 24h at the timer III?

Vstoupit do menu 03 - v něm se nechá přepínat časový režim z 12h na 24h tlačítkem se symbolem topit.

Access the menu 03 - It is allowed to switch the time mode from 12h to 24h button with the symbol of heat.

—————