Pro Ty, kteří používají nebo servisují nezávislá naftová topení BREEZE a WIND

Nezávislé naftové topení BREEZE a WIND patří mezi špičkové výrobky firmy BRANO a.s.

Pro spokojenost koncových zákazníků je důležité pro tento výrobek poskytovat spolehlivý a dostupný servis.

Na těchto stránkách chceme zpřístupnit informace a technickou podporu servisům, které topení zastavují, provádějí jejich pravidelnou kontrolu a servis. Zpřístupnit návody všem, kteří je již někam založili a nemohou nalézt. Vám, kteří používáte náš výrobek děkujeme za vaši přízeň a Vám, kteří se staráte o jeho údržbu, chceme poskytnout veškeré informace, které Vám pomohou ve vaší práci.

tým BREEZE service

For those who use or service the independent air heater BREEZE and WIND

Independent air heater BREEZE and WIND belong to the top products of the company BRANO as.

To achieve the satisfaction of the end customers it is important to provide reliable and affordable service for this product.

On these pages we want to disclose information and technical support for sevices that install the heaters, perform their regular checks and service them. Our aim is to make available instruction to everyone who has misplaced it and can not find it. To you who are using our product -  thank you for your patronage and you who care about its upkeep, we whant to supply all the information that will help you in your work.

BREEZE service teamHistorie projektu

Start projektu 25/9/2009. Chceme  zlepšit podporu servisům zastavujícím naše výrobky, věříme, že zde naleznete potřebné údaje a že společně dokážeme vytvořit prostor, kde Vám budou k dispozici dokumenty, které byste jinak složitě hledali. Děkujeme předem za Vaši spolupráci, bez které by toto nebylo možné realizovat.